Botlar

  • {{ bot.name }}

Aktif Botlar

  • {{ bot.info.symbol }} ({{ bot.id }})
Tamamlanan Islemler ({{ transactions.length }}) / (Toplam Kar: {{ totalProfit.toFixed(2) }})
Alis Borsasi Satis Borsasi İşlem Çifti Adet Alis Fiyati Satis Fiyati Al/Sat Farki Al/Sat Farki % Alis Tutari Satis Tutari Alis Komisyon Orani Satis Komisyon Orani Alis Komisyon Tutari Satis Komisyon Tutari Toplam Alis Tutari Toplam Satis Tutari Kar Tarih
{{ transaction.buy_exchange_id }} {{ transaction.sale_exchange_id }} {{ transaction.base }}/{{ transaction.quote }} {{ transaction.quantity.toFixed(2) }} {{ transaction.buy_price.toFixed(2) }} {{ transaction.sale_price.toFixed(2) }} {{ transaction.spread.toFixed(2) }} {{ transaction.percentage_spread.toFixed(2) }} {{ transaction.buy_amount.toFixed(2) }} {{ transaction.sale_amount.toFixed(2) }} {{ transaction.buy_fee_rate }} {{ transaction.sale_fee_rate }} {{ transaction.buy_fee_cost.toFixed(2) }} {{ transaction.sale_fee_cost.toFixed(2) }} {{ transaction.buy_cost.toFixed(2) }} {{ transaction.sale_cost.toFixed(2) }} {{ transaction.profit.toFixed(2) }} {{ transaction.createdAt | dateFormat('lll') }}